Lidé a zvyky v Mexiku

Mexičané patří k národům s vysokou mírou soudržnosti, která spočívá především v silné náboženské víře a početné rodině. Čím více členů rodina má, tím se o ní více mluví a tím více je ve společenských poměrech uznávanější. Mentalita Mexičanů přisuzuje velikosti rodiny tak velký význam, že se zde praktikují rodinné svazky jen proto, aby se rodina zvětšila.

Mexiko a časté oslavy patří nerozlučně dohromady
Mexiko a časté oslavy patří nerozlučně dohromady

Mexičané, stejně jako Italové, s velkou vášní holdují nočnímu životu, kdy zapomenou na veškerý každodenní stres, shon a stereotyp. K oblíbeným společenským akcím patří velké městské fiesty a slavnosti s náboženských charakterem.

I přestože více než polovina mexické populace žije na pokraji bídy, patří tato komunita k velice srdečným a vstřícným národům.

Zábava

To, co Mexičany tolik sjednocuje a utužuje jejich přátelství jsou časté oslavy, na kterých se schází celá rodina, příbuzní, přátelé a známí. Tyto oslavy se nazývají fiesta a zpravidla se odehrávají ve venkovním prostředí, nejčastěji na zahradě, dvorku nebo na louce za domem.

Děti se během fiesty nejvíce těší na piňatu, barevně ozdobenou keramickou nádobu, ve které jsou připraveny cukrovinky, čokoládky a drobné hračky. Úkolem dětí je zasáhnout visící piňatu, která je umístěna ve vzduchu na dlouhém provázku a tím se zmocnit sladkostí.

K pravé mexické siestě patří živá kapela a tanec, který je oživen přehlídkou pestrobarevných dámských kostýmů.

Fiesty se nepořádají pouze v kruhu rodinném, ale obzvláště v kruhu společensky-veřejném, při příležitosti nejrůznějších výročních oslav a národních svátků. Při těchto příležitostí vystupují na náměstí hudebníci a profesionální tanečníci, zpívají se lidové písně a vrcholem je bohatý ohňostroj.

K běžným lidovým slavnostem a sportovním zábavám patří býčí a kohoutí zápasy, které jsou po celém Mexiku velmi oblíbeny.

Charreria patří k tradičním mexickým sportovním zábavám, která spočívají v několika náročných disciplínách, jenž vycházejí ze základních činnostech tamních mexických kovbojů. Úkolem charrose, krotitele divokých koní, je umění vrhat lasem, dlouhodobě se udržet na divokém koni, zkrotit divokého koně, postavit dobytek trhnutím za ocas.

K velmi oblíbeným baskickým hrám patří tzv. pelota, ve které můžeme shledat určité prvky moderního squashe. Princip hry spočívá v odbíjení gumového nebo koženého míčku raketami proti vysoké zdi.

Náboženství

90 % populace Mexika vyznává římskokatolickou církev, která představuje nejrozšířenější skupinu křesťanství. Mexičané jsou řazeny k nejvíce pobožným civilizacím na světě, jejichž víra se promítá do každodenního kulturního a společenského života.

Katolictví hraje pro místní obyvatele důležitou klíčovou roli v jejich životě, na kterou již v 16. století přeorientovali většinu Indiánů. Silná náboženská víra pokračuje v tradici dodržování a uctívání významných náboženských svátků a provozování náboženských škol.

Kostely, po celém území Mexika, neslouží pouze jako turistické lákadlo, nýbrž jako prostor, ve kterém se pravidelně scházejí všichni věřící.

Svátky

1. leden – Nový rok
6. leden – Tři králové
2. únor – Den Candelarie
5. únor – Den ústavy
24. únor – Den vlajky
21. březen - Výročí narození prezidenta Benita Juáreze
březen – duben – pohyblivé Velikonoční svátky, za svátek je považován Zelený čtvrtek a Velký pátek
1.květen – Svátek práce
5. květen - Výročí bitvy u Puebly
16. září – Den nezávislosti – začátek boje za nezávislost, důležitý státní svátek
12. říjen – Den rasy – den, kdy Ameriku objevil Kolumbus a rasy se začaly mísit
1. a 2. listopadu – den všech svatých a uctívání památky zesnulých
20. listopadu – Den revoluce
12. prosinec – Svátek Panny Marie Guadalupské
25. prosinec - Vánoce
Během trvání státních svátků jsou všechny úřady a téměř většina obchodů, restaurací a kaváren zavřeny.