Turistické cíle v Mexiku

Spojené státy mexické disponují velkým bohatstvím jedinečných historických památek, které jsou zasazeny do nádherné přírodní scenérie. Na území můžeme obdivovat pradávné indiánské kultury Mayů, Olméků a Aztéků v podobě pyramid, chrámů, paláců, obřadních a rituálních staveb.

Mexické pyramidy hodně vypovídají o bývalých místních kulturách
Mexické pyramidy hodně vypovídají o bývalých místních kulturách

Mexico City

Hlavní město oplývá řadou prastarých historických památek v podobě několika tisíci let starých aztéckých chrámů, zbytků indiánských pyramid, barokních budov a velkolepých koloniálních budov.

Hlavním cílem turistů je druhé největší náměstí na světě – Zócalo (Plaza de la Constitución), na kterém stojí monumentální Národní palác, ve kterém sídlí prezident. Podlaha náměstí je vydlážděna kameny, které zbyly z pozůstatků aztéckého velkoměsta Tenochtitlán, které kdysi stávalo na místech dnešního hlavního města.

Národním symbolem Mexičanů je chrám Panny Marie Guadalupské, druhá největší svatyně světa a nejuctívanější svatyně v zemi pojme až na 10 000 věřících. Chrám stojí v místech, kde se v 16. století zjevila Panna Marie chudému indiánskému rolníkovi. K dalším významným církevním stavbám patří Metropolitní katedrála stojící na severní straně náměstí Zócalo, která představuje největší kostel v Latinské Americe, jehož stavba trvala téměř 250 let.

Muzea

Národní antropologické muzeum – tisíce významných exponátů, k nejobdivovanějším exemplářům patří obětní kámen, který sloužil k usmrcování lidských obětí. V muzeu se nacházejí nádherné, několika tun vážící kamenné sochy a zlaté předměty pocházející z Teotihuacánu. Templo Mayor – expozice zaměřena na vzácné artefakty nejen aztécké společnosti

Poloostrov Yucatán

Palenque

K nejimpozantnějším mayským památkám patří chrámové město Palanque, které se rozprostírá v husté vegetaci pestrobarevné přírody. Město leží v jižním Mexiku na Yucatánském poloostrově a bylo objeveno před více než 200 lety několika cestovateli. Oblasti dominuje tzv. Palác, který je obklopen různými chrámovými pyramidami, které jsou známé pod názvy Chrám kříže, Chrám slunce, Chrám listového kříže a Chrám nápisů. K nejimpozantnějším stavbám patří devítistupňová, 16 metrů vysoká pyramida na níž trůní Chrám nápisů. Chrám disponuje bohatými štukovými reliéfy, reliéfovými deskami s několika sty hieroglyfy - nápisy, charakteristickými pro jeho pojmenování. Dle odborníků nebyly zatím všechny stavby v Palanque odkryty a tudíž se další památky mayské civilizace ukrývají pod nánosem země.

Chichén Itzá

Mayská lokalita Chichén Itzá se nachází na mexickém poloostrově Yucatán a od roku 2007 je zapsána na novodobém seznamu sedmi divů světa. Ve městě se odrážejí nejen prvky mayské, ale i prvky toltécké civilizace, kteří území obsadili po Mayech a vytvořili zde novou kulturu. K nejvýznamnějším stavbám této oblasti patří pyramida zasvěcená mayskému bohu nebes a slunce Kukulkánovi, jenž si vysloužil přezdívku Opeřený had. Tato pyramida, čtvercového půdorysu, je často uváděna pod názvem El Castillo. Pyramida je vysoká 24 metrů a na její vrchol musíme vystoupat po 91 schodech. V jádru Kukulkánovy pyramidy se nachází ještě jedna starší a menší pyramida, ke které vede úzká a dusná podzemní chodba. Na konci namáhavé cesty se ocitneme v Jaguářím chrámu, kterému dominuje trůn červeného jaguára a obří socha mayského boha deště Chac Mola. K ohromujícím památkám této lokality patří Chrám válečníků, který je postaven na menší pyramidě zdobené skulpturami boha deště Chaca a Kukulkána.

Pyramidy Teotihuacan

Teotihuacan, největší jihoamerické pyramidy, se nacházejí necelých 50 km severovýchodně od hlavního města Mexica City. Starobylá městská civilizace se rozkládá na ploše 24 km², ve výšce 2 268 metrů nad mořem. Za nejimpozantnější stavbu celého komplexu je považována čtyřvrstevná Pyramida Slunce, jejíž zrod nedatuje do období 2. století n.l. Každá strana pyramidy disponuje délkou 220 m a celkovou výškou 65 metrů. Další významnou stavbou je Pyramida Měsíce, na které se, dle dochovaných písemností, kdysi tyčila obří socha vážící kolem 20 tun.

Uxmal – mayské kultovní místo

Uxmal se nachází severozápadně od Yucatánského poloostrova v oblasti Puuc, což v doslovném překladu znamená Země nízkých pahorků. Oblast je charakteristická především písmovými znaky, které jsou vytesány do kamene skal, typickými zelenkavými maskami a kultovními, několika metrů vysokými, stavbami. K nejzachovalejším a turisty k nejvyhledávanějším stavbám této oblasti patří Kouzelníkova pyramida, která obsahuje pět chrámů. Vrcholným dílem je Palác guvernérů, který se nachází na severu Yucatánského poloostrova, stojící na 12 metrů vysokém pahorky. Paláce je vysoký 8 metrů, dlouhý 98 m a široký 12 m, celkem obsahuje 24 místností. Stěny paláce jsou bohatě zdobeny reliéfy, nejčastějším motivem je bůh plodnosti a deště Chac.

Mérida

Hlavní město Yucatánského poloostrova, Mérida, byla založena Španěly již v roce 1542 na ruinách mayského sídla Tho. Dominantou a turisty nejvyhledávanější památkou města je nejstarší katedrála na americkém kontinentu - Catedral de San Idelfonso.

Interiér katedrály vyplňuje velmi zajímavá socha Krista – Cristo de las Ampollas, ke které se vážou neuvěřitelné legendy. Dějiny uvádí, že při místním požáru se na dřevu sochy objevily puchýře popálenin, socha zčernala, avšak neshořela. Ve městě se odrážejí bohaté vlivy mayské kultury, které i dnes můžeme poodhalit v muzeu zasvěceném této civilizaci.