Před odjezdem do Mexika

Vízum

Občané České republiky nepotřebují vízum při turistických cestách a při pobytu na území států mexických, které netrvá déle než 90 dnů.

V případě vycestování do Mexika za účelem výdělečné činnosti, pobytu přesahujícím více než 90 dnů nebo studijního pobytu je odpovídající vízum potřebné, zažádat o něj lze v Praze na velvyslanectví Mexika.

Cestovní pas

Ke vstupu na území Mexika je zapotřebí předložení cestovního pasu, který musí být platný minimálně 6 měsíců od předpokládaného opuštění mexického území. Současně s cestovním pasem se předkládá vyplněná vstupní hraniční průvodka FMT, kterou obdržíme na palubě letadla nebo na hraničním přechodu. Průvodka obsahuje dva díly, jeden odevzdáme při vstupu do země, druhý řádně uschováme, neboť se odevzdává při opuštění země. Průvodka obsahuje informace a data o příjezdu a odjezdu ze země, pokud data nesouhlasí inkasuje se pokuta ve výši 300 pesos.

Celní a devizové předpisy

Osobní věci přísně podléhají celní kontrole, tudíž je zapotřebí dodržovat zpřísněné celní předpisy. Kontrola zavazadel patří mezi běžné záležitosti, při rozsvícení zeleného světla nám zavazadlo nebude kontrolováno, při rozsvícení světla červeného se musíme se zavazadlem odebrat do speciální místnosti.

Turista může disponovat finančním obnosem v maximální výši 10 000 USD, v podobě hotovosti nebo cestovních šecích.

Bezcelní dovoz se vztahuje na předměty osobní potřeby, jejichž celková hodnota nepřesáhne 1 000 amerických dolarů na osobu a maximálně stanovený počet. K předmětům nepodléhajícímu clu patří fotoaparát, videokamera, dalekohled, maximálně 12 kusů foto filmů, laptop, mobilní telefon, kempinkové, sportovní a rybářské vybavení, knihy, časopisy, osobní léky, 20 krabiček cigaret, 200 gramů tabáku nebo 25 doutníků, 3 litry alkoholu (víno, pivo, likér). Při překročení maximálního počtu je cestujícímu udělena pokuta ve výši 100 – 300 % komerční hodnoty zboží. Do země je zakázáno dovážet omamné látky a drogy, zbraně, výbušniny, zvířata, potraviny, a léky mimo osobní spotřebu. Ze země je pod přísnou pokutou zakázáno vyvážet rostliny, semena rostlin, korály, mušle a výrobky ze želvovin.

Zdravotnictví

Zdravotnictví Spojených států mexických je na velmi dobré úrovni, na území většinou převládají soukromé kliniky a specializovaná privátní zdravotnická zařízení, která svojí kvalitou odpovídají podobným zařízením v evropských zemích.

Mezi Mexikem a ČR není uzavřena smlouva o bezplatném poskytování zdravotní péče, tudíž se poskytnutá zdravotní péče hradí v hotovosti.

Povinné očkování není ze strany Mexika vyžadováno, doporučuje se však preventivní očkování proti žloutence A a B, břišnímu tyfu, žluté zimnici a tetanu.

Elektrický proud

V Mexiku je elektrický systém odlišný od českého, střídavý proud 127 V o napětí 60 Hz. Zástrčky disponují plochým otvorem, tudíž je nutný adaptér.